Smartlog v3 » Paw Hedegaard Amdisen » Løkke og uansvarligheden
Opret egen blog | Næste blog »

Paw Hedegaard Amdisen

Frihed i lighed og broderskab

Løkke og uansvarligheden

15. May 2010 23:47, Paw

Lars Løkke Rasmussens ”redningsplan” for den danske økonomi er blevet offentliggjort. Danmark, der for få år siden – ifølge en kæk finansminister – kunne købe hele verdenen er blevet et fattigt land, der skal spare 10 milliarder på de offentlige finanser. Heraf de 4 milliarder i kommunerne, som ved Gud allerede er hårdt ramt.

Løkke-regeringen har endelig indset, at den skal i offensiven og prøver nu at følge den velafprøvede Schlüter-strategi, hvor en stramning af finanspolitikken skal signalere økonomisk ansvarlighed og handlekraft. En strategi, der før har virket og har bidraget til at sælge myten om en særskilt borgerlig ansvarlighed. En myte, der er så stærk, at danskerne – nærmest per automatik, når adspurgt – sætter økonomisk ansvarlighed lig med borgerlige politikere og borgerlig politik.

Der er dog et stort problem, når den nuværende regering påkalder sig myten om en særskilt borgerlig ansvarlighed. I modsætning til Schlüter-regeringen er de økonomiske problemer, som den nuværende regering påberåber sig at ville løse, nemlig aldeles selvforskyldte. I årevis har den nuværende regering således ført en ekspansiv finanspolitik, der via et omfattende og helt principielt skattestop har ladet det offentlige finansiere et ukontrollabelt privatforbrug, der bl.a. resulterede i den boligboble, som i dag har efterladt mange danske familier teknisk insolvente. Samtidig har den offentlige kasse finansieret – bl.a. med den seneste skattereform – en række skattelettelser til Danmarks rigeste, som har efterladt et stort hul i de offentlige finanser. Kobler man disse skattelettelser med multinationale selskabers skattefrihed og de besparelser på skattevæsenet, som bl.a. har ført til, at store aktiver for stat og kommuner i dag henlægger som ubetalte skatterestancer – ja, så får man et billede af en økonomisk uansvarlighed af historiske dimensioner. At man i samme åndedrag undlod at investere nok i den offentlige sektor, mens man havde pengene, gør naturligvis ikke tingene bedre og gør at fremtidens politikere står med et stort efterslæb, som det kan være svært nogensinde at få rettet op på – givet de økonomiske midler, der vil være til rådighed i de kommende år.

Men hvordan griber vi så situationen an? Der er nærmest gået sport i at pege på en afskaffelse af efterlønnen, kradse dagpengereformer og udlicitering som de eneste alternativer til besparelser på de offentlige budgetter. Ja, selv i andre sammenhænge fornuftige politikere synes at være blevet troldbundne af disse liberalistiske kongstankers lokkesang. Men en generel afskaffelse af efterlønnen, kortere dagpengeperioder og udliciteringer er ikke den økonomiske mirakelkur som det postuleres.

I mange tilfælde vil en afskaffelse af efterlønnen eller en forkortelse af dagpengeperioden blot flytte folk til andre former for overførselsindkomster – eksempelvis kontanthjælp – og det med risiko for store menneskelige omkostninger til følge. Hvad angår udliciteringer, så står det til stadighed til diskussion om udliciteringer rent faktisk er den gode forretning, som de nyliberale påstår den er. Det virker ikke indlysende, at en privat virksomhed, der skal indtjene profit til sine aktionærer, kan udføre den samme opgave til en lavere pris, end den det offentlige, som netop ikke skal tjene et overskud hjem, kan tilbyde.  

Hvis vi skal løse de samfundsøkonomiske udfordringer vi står overfor på en ansvarlig måde kræver det derimod samfundssind og en solidarisk skattepolitik, der lader de bredeste skuldre bære det største læs. Det kræver uddannelse, innovation og en ny forståelse af, hvad det er vi skal leve af i fremtiden. Vi kan ikke spare os ud af den nuværende krise. Det bliver i sidste ende kun en selvforstærkende logik. Vi skal opfinde, arbejde og udvikle os ud af krisen. En sådan opgave magter den siddende regering ikke. Der skal nye og helt andre kræfter til.

Se eksempelvis mere her og her.

Paw Hedegaard Amdisen
Paw Hedegaard Amdisen

Mig og eksistensen

Kalender

« July 2018 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031